Logo_White.png
雅歌堂基督教會

​主 日 信 息

09   /   18   /   2022

主日崇拜

會冪-聖潔的祭司-使祭司分別為聖

姜禮振牧師

09   /   11   /   2022

主日崇拜

會冪-洗濯盆-信徒聖潔生活的操練

姜禮振牧師

08   /   28   /   2022

主日崇拜

風從哪裡來

趙炳靈弟兄

08   /   14   /   2022

主日崇拜

會幕 銅祭壇 基督是我們的救贖

姜禮振牧師

08   /   07   /   2022

主日崇拜

會幕- 同心合意的事奉及建造

姜禮振牧師

08   /   21   /   2022

主日崇拜

靠聖靈而活 - 生死之別!

林義安弟兄

07   /   31   /   2022

主日崇拜

他吩咐你們甚麼, 就作甚麼

趙炳靈弟兄